Посещение на Академик Реза Ардакани Довари в
СУ „Св. Климент Охридски”

Архитектура. Едно от нещата, които правят най-силно впечатление на чуждестранните туристи в Иран, това са паметниците на неговата архитектура. Архитектура, съвместила по невероятен начин многообразието от форми и обеми, художествени елементи и цветове, символика и приложност. И съвсем не бива да търсим парадокс в това, че въпреки обстоятелството, че персийската архитектура е с еклектичен характер, че е побрала в себе си части от културното наследството на Шумер и Акад, на Асирия и Урарта, на Елам и Вавилония, на елини и араби, тя е уникална по своя характер и не може да бъде сбъркана с никоя друга по света.