Посещение на Академик Реза Ардакани Довари в
СУ „Св. Климент Охридски”

Традиционни ирански изкуства. Често пъти, когато стане въпрос за традиционните ирански занаяти, темата неизбежно се насочва към иранското изкуство. И обратното, заговори ли се за изкуство, няма съмнение че разговорът ще се насочи към занаятите. Защото в Иран двата термина са неразривно свързани - занаятът е изкуство, а изкуството се създава чрез шедьоврите на занаятчийското майсторство. По целия свят са известни иранската миниатюрна живопис и калиграфията. Известни са също и другите прояви на традиционното иранско изкуство, макар и не под персийското им название. Кои са те?
“Каламзани” (“Коване на желязо”), в което хармонично съжителстват елементи от дърворезбата, релефното изображение, ажура, арабеска, портретизма...
“Хатамкори” – инкрустацията върху дърво, майсторски полагана на ръка чрез сглобяването на ситни ромбовидни парченца от метал или слонова кост. Обикновенно те са шестстенни, но се срещат и осем, дори десетстенни. Най-прочутата школа по “хатамкори” е Исфаханската.
“Минакори” (“Емайлиране” или “Гледжосване”). Полага върху различни съдове (чинии, купи, вази и потири) от мед, които, след обработка с киселина, се боядисват и изпичат под 800 градусова температура неколкократно. И получават по този начин здравината на гранит и прелестта на художествената творба.