Посещение на Академик Реза Ардакани Довари в
СУ „Св. Климент Охридски”