Международна научна конференция
"Иран и Европа в огледалото на историята"
2-3 юни, 2016 г.