библиотека

Филтър на съдържаниетоизбрани

раздел

видезик

текст в списъка

текущ филтър:
страници
език формат
Persia from the earliest period to the agab conquest; W. S. W. VAUX, M.A, F.R.S.; 1893
Der Gâthâ-Dialekt; (Диалектът на гатите); Chr. Bartholomae; 1879
Le texte de draxt i asurik; (Текстът на “Драхт-е асурик”); Е. Benveniste; 1930
Le mémorial de Zarēr; (Спомен за Зарер); Е. Benveniste; 1932
Hamgarayi va Dozabangunegi dar Guyeshe Mazandarani; (Близост и различия в Мазендаранския диалект); Могаппад Amouzade; 2010
Постоянство в неподплатената амбиция или Истината за една многогодишна авантюра...; Иво Панов; 1999
Преводът на рубайят на Георги Александров – сбогом Фицджералд, прощавай Хайям; Иво Панов; 2003
Storia di Sohrab episodio del Shahnameh di Firdusi; I. Pizzi; 1872
The Cambridge History of Iran. Vol.1 The ladn of Iran; edited by W.B. Fisher; 1968
The Cambridge History of Iran. Vol.2 The Median and Achaemenian Periods; edited by Ilya Gerchevitcher; 1985
The Cambridge History of Iran. Vol.3(1) THE SELEUCID, PARTHIAN AND SASANIAN PERIODS; edited by EHSAN YARSHATER; 1983
The Cambridge History of Iran. Vol.3(2) THE SELEUCID, PARTHIAN AND SASANIAN PERIODS; edited by EHSAN YARSHATER; 1983
The Cambridge History of Iran. Vol.4 THE PERIOD FROM THE ARAB INVASION TO THE SALJUQS; edited by R. N. FRYE; 2008
The Cambridge History of Iran. Vol.5 THE SALJUQ AND MONGOL PERIODS; edited by J. A. BOYLE; 1968
The Cambridge History of Iran. Vol.6 THE TIMURID AND SAFAVID PERIODS; edited by PETER JACKSON; 1986
The Cambridge History of Iran. Vol.7 FROM NADIR SHAH TO THE ISLAMIC REPUBLIC; edited by PETER AVERY; 2008
Agathias on the Sassanians; Averil Cameron; 1969-70
Успешно завръщане при Омар Хайям след 33 години; Иво Панов; 2004
Тръпчивата горчивина на превода от... трети език; Иво Панов; 2005
Мистически мотиви в поетическото творчество на Омар Хайям (1048-1131); Иво Панов; 2000
За Омар Хайям, за мига, за виното и любовта, за приятелите, за живота...; Иво Панов; 2001
Поетически паралели между лирическото творчество на Омар Хайям и това на представителите на мерената реч в Древна Гърция и Рим; Иво Панов; 2003
Мъдрост от страната на славеите и на поетите; Иво Панов; 2004
За някои паралели между поетическото творчество на Омар Хайям и Хафез Ширази; Иво Панов; 2005
Персоезичният Моалана Джелаледдин Руми (1207-1273) – основоположник на турската литература; Иво Панов; 2012
За някои паралели между “Шах-наме” на Фердоуси и “История славянобългарская” на Паисий Хилендарски; Иво Панов; 2012
Мястото на Фердоуси и на неговата “Шах-наме” в световната литература”; Алиреза Пурмохаммад; 2012
Алескандър III Македонски; Александра Лозанова; 2011
Асасини; Юлия Джакова; 2010
Разпространяването на елинизма в Персия от Алескандър III Македонски и неговите приемници; Георги Петров; 2011
Упадакът на Селевкидската династия; Ралица Сбирчева; 2009
Ислямска революциа в Иран 1979 г.; Наталия Дечева; 2009
Achaemenid Babylonia; M. Dandamayev; 1963
Scythian elements in old iranian; Alexander Lubotsky; 2008
The language of medians; D.N.Mackenzie; 2008
Траките в персеполските фортификационни таблички; М. Издимирски; 2009
Бориза – един “персийски” полис в Тракия; М. Издимирски; 2011
За Иран, за неговата култура и език от един българин; В. Найденов; 2011
История на установяването на дипломатически отношения между България и Иран; А. Орбецов; 2011
Herodotus and the Bisutun inscription of Darius the Great; М. Издимирски; 2002
Херодот за персийските надписи в древна Тракия; М. Издимирски; 2003
Мегабаз. Един персийски военачалник в Тракия; М. Издимирски; 2012
Конникът в Предримска Тракия и Ахаменидската империя; М. Издимирски; 2004
Аристофан за Смикита – “Царя на траките”; М. Издимирски; 2007
Персийската администрация в Древна Тракия; М. Издимирски; 2008
A Classical Dictionary Of Hindu Mythology; J.Dowson; 1928
English-Persian Polytechnical dictionary; А. Argani; 1980
Persian-English Dictionary ; А. Aryanpur-Kashsni; 1996
Dictionary of Geography, Ancient and Modern; J.Conder; 1834
Жива вода; Садег Хедаят; 1942
آب زندگی (Об-е зендаги)
Госпожа Абджи; Садег Хедаят; 1930
ابجی خانم (Абджи ханом)
Манекен във витрина ; Садег Хедаят; 1933
عروسک پشت پرده (Арусак-е пошт-е парде)
Огнепоклонник ; Садег Хедаят; 1930
آتش پرست (Оташ параст)
Счупено огледало ; Садег Хедаят; 1932
آینه شکسته (Оине-йе шекасте)
Нокти ; Садег Хедаят; 1932
چنگال (Чангол)
Даш Акол; Садег Хедаят; 1932
داش اکل (Даш Акол)
Водовъртеж; Садег Хедаят; 1932
گرداب (Гердоб)
Хаджи Морад; Садег Хедаят; 1930
حاجی مراد (Хаджи Морад)
Лале; Садег Хедаят; 1932
لاله (Лоле)
Мадлен; Садег Хедаят; 1930
مادلن (Мадлен)
Патриот; Садег Хедаят; 1942
میهن پرست (Мейханпараст)
Лешояди; Садег Хедаят; 1930
مرده خورها (Морде хурха)
Мъжът, който уби страстта си; Садег Хедаят; 1932
مردی که نفسش را کشت (Марди ке нафасаш-ро кошт)
Скитащото куче; Садег Хедаят; 1942
سگ ولگرد (Саг-е велгард)
Три капки кръв; Садег Хедаят; 1932
سه قطره خون (Се гатре хун)
Изповед; Садег Хедаят; 1932
طلب آمرزش (Талаб оморзеш)
Тронът на Абунаср; Садег Хедаят; 1942
تخت ابونصر (Тaхт-е Абунаср)
Жив в гроба; Садег Хедаят; 1930
زنده به گور (Зенде бе гур)
Горещата пепел и искрите на мъстта (Четиво за размисъл); Иво Панов; 2013
Сребърната жена. Етнокултурни паралели; Ружа Нейкова; 2011
Иранизми в българския език; Ани Добрева; 2008
The Caliphate; (Халифатът); Thomas Arnold; 1924
Директорът на училището; Джелал але Ахмад; 1960
مدیر مدرسه (Модир-е медресе)
Сборник разкази; Самад Бехранги; 2003
مجموعه داستان ها (Маджмуе-йе достонха)
Художественный образ в искусстве Ирана ІХ-ХV вв.; А.Е.Бертелс; 1997
The religion of Zoroaster; R. Brown; 1879
On the Persian Game of Chess; N. Bland; 1847
Mitologia comparata; A.deGubernatis; 1887
La civilisation mussulmane; S. Guyard; 1884
Art de la Perse Ancienne; F. Sarre; 1921

Този документ е представен във формат djvu. Ако Ви е необходим четец, посетете тази страница (версия за Windows).

Войната между Иран и Ирак – причини и следствия; К. Ангелова; 2011
Находки, съдържащи персийски монети от североизточна Тракия; М. Издимирски; 2011
Zur Theologie der Schia; P. Antes; 1971
Ninive und Babylon; C. Bezold; 1905
Die Schia; H. Halm; 1988
Religionspartheien und Philosophen-Schulen; A. Shahrestani; 1850
Mystische Texte aus dem Islam; M. Horten; 1912
La Repubblica di Venezia e la Persia; G. Berchet; 1865
La religione di Zarathustra nella storia religiosa dell' Iran; R. Pettazzoni; 1920
Gulistan ou Le Parterre de roses; C. F. Defremery; 1838
Zoroastre; J. Menant; 1857
Les Parsis; D. Menant; 1902
Histoire des Mongols 1; C.D’Ohsson; 1852
Histoire des Mongols 2; C.D’Ohsson; 1852
Histoire des Mongols 3; C.D’Ohsson; 1852
Histoire des Mongols 4; C.D’Ohsson; 1852
The Press and Poetry of Modern Persia; E. G. Browne; 1914
Revised translation of the Chahár maqála; E. G. Browne; 1921
Nasir-i-Khusraw, poet, traveller, and propagandist; E. G. Browne; 1905
The Persian crisis of December, 1911; E. G. Browne; 1912
The Buried City of the East - Nineveh; J.S. Buckingham; 1851
Халифат под властью династии Омейядов (661-750); И.М. Фильштинский; 2005

Този документ е представен във формат djvu. Ако Ви е необходим четец, посетете тази страница (версия за Windows).

Персидский поход Петра І (1722-1723); В.П. Лысцов; 1951

Този документ е представен във формат djvu. Ако Ви е необходим четец, посетете тази страница (версия за Windows).

Авеста. Разчитане на авестийското писмо; Георги Петров; 2011
Насир-и Хосров и исмаилизм; А.Е.Бертелс; 1959
Насир-и Хосров и исмаилизм; Абу Бакр ар-Рази; 1990
След многото изречени и изписани думи; Иво Панов; 2010
Великiя религiи Востока; Беттани, Дуглась; 1899
За гостоприемството; Иво Панов; 2012
Транскрибиране на персийските собствени имена, топоними и хидроними – куриози, проблеми и възможни решения; Иво Панов; 2011
Войнът в персийската митология; Георги Петров; 2011
Протофилософските принципи в зороастризма, разбирането за връзката между човека и света; Георги Петров; 2011
Психология суфизма; Д. Нурбахш; 2004

Този документ е представен във формат djvu. Ако Ви е необходим четец, посетете тази страница (версия за Windows).

An Avesta grammar in comparison with Sanskrit; Williams Jackson; 1892
Методика на преподаването на персийски език в османските училища (ХVІІІ – ХІХ в.); Хатидже Али Бербер; 2007
Хаома и Барсом и мястото им в зороастрийската религия; Юлия Джакова; 2012
Middle Persian Literature; Mary Boyce; 1968
Pahlavi Literature; E. W. West; 1904
Persian Literature- Ancient And Modern; Elizabeth Reed; 1893
A Literary Histori of Persia; Edward Browne; 1919
Нима Юшидж; Ахмад Коранбеков; 2008
Introduzione alla medicina avestica; Paolo Delaini; 2009
Внимание!
Авторското право на произведенията от списъка e собственост на съответните автори, авторски колективи и издателства. Всички материали, поместени в библиотеката, са предназначени единствено за четене! Забранява се копирането и разпространяването им както в тяхната цялост, така и на части от тях!

Люлеещите се минарета. Десетки са забележителностите на две хиляди и петстотингодишния ирански град Исфахан. Столица на държавата по времето на Сефевидите (1501-1722г.), градът е културно съсредоточие на древни исторически паметници, на храмове и олтари на огъня, на музеи и паркове, на дворци, пазари и монументи на архитектурата...
Една от забележителностите на града е Джамията с люлеещите се минарета. Построена в началото на 14 век, тя и до днес ревниво пази тайната на двете си люлеещи се минарета. Разположени върху фасадата на постройката на джамията, на петнадесетина метра едно от друго, те се раздвижват едновременно, щом едното от тях бива разклатено.
До края на 20 век всеки посетител е имал възможността да се изкачи на върха на едно от минаретата и клатейки го със все сила, собственоръчно да изпробва невидимия задвижващ механизъм.
Днес, с оглед на опазването на този архитектурен паметник, не се допускат външни посетители да се качват по тесните витиевати стъпъла на минаретата. Това се прави от служителите към храма, които по няколко пъти на ден изпълняват атракцията за посетителите. За целта на минаретата са закачени звънци, които започват да звънят в унисон, секунди след като едното от тях е разлюляно.