библиотека

Филтър на съдържаниетоизбрани

раздел

видезик

текст в списъка

текущ филтър:
страници
език формат
Persia from the earliest period to the agab conquest; W. S. W. VAUX, M.A, F.R.S.; 1893
Der Gâthâ-Dialekt; (Диалектът на гатите); Chr. Bartholomae; 1879
Le texte de draxt i asurik; (Текстът на “Драхт-е асурик”); Е. Benveniste; 1930
Le mémorial de Zarēr; (Спомен за Зарер); Е. Benveniste; 1932
Hamgarayi va Dozabangunegi dar Guyeshe Mazandarani; (Близост и различия в Мазендаранския диалект); Могаппад Amouzade; 2010
Постоянство в неподплатената амбиция или Истината за една многогодишна авантюра...; Иво Панов; 1999
Преводът на рубайят на Георги Александров – сбогом Фицджералд, прощавай Хайям; Иво Панов; 2003
Storia di Sohrab episodio del Shahnameh di Firdusi; I. Pizzi; 1872
The Cambridge History of Iran. Vol.1 The ladn of Iran; edited by W.B. Fisher; 1968
The Cambridge History of Iran. Vol.2 The Median and Achaemenian Periods; edited by Ilya Gerchevitcher; 1985
The Cambridge History of Iran. Vol.3(1) THE SELEUCID, PARTHIAN AND SASANIAN PERIODS; edited by EHSAN YARSHATER; 1983
The Cambridge History of Iran. Vol.3(2) THE SELEUCID, PARTHIAN AND SASANIAN PERIODS; edited by EHSAN YARSHATER; 1983
The Cambridge History of Iran. Vol.4 THE PERIOD FROM THE ARAB INVASION TO THE SALJUQS; edited by R. N. FRYE; 2008
The Cambridge History of Iran. Vol.5 THE SALJUQ AND MONGOL PERIODS; edited by J. A. BOYLE; 1968
The Cambridge History of Iran. Vol.6 THE TIMURID AND SAFAVID PERIODS; edited by PETER JACKSON; 1986
The Cambridge History of Iran. Vol.7 FROM NADIR SHAH TO THE ISLAMIC REPUBLIC; edited by PETER AVERY; 2008
Agathias on the Sassanians; Averil Cameron; 1969-70
Успешно завръщане при Омар Хайям след 33 години; Иво Панов; 2004
Тръпчивата горчивина на превода от... трети език; Иво Панов; 2005
Мистически мотиви в поетическото творчество на Омар Хайям (1048-1131); Иво Панов; 2000
За Омар Хайям, за мига, за виното и любовта, за приятелите, за живота...; Иво Панов; 2001
Поетически паралели между лирическото творчество на Омар Хайям и това на представителите на мерената реч в Древна Гърция и Рим; Иво Панов; 2003
Мъдрост от страната на славеите и на поетите; Иво Панов; 2004
За някои паралели между поетическото творчество на Омар Хайям и Хафез Ширази; Иво Панов; 2005
Персоезичният Моалана Джелаледдин Руми (1207-1273) – основоположник на турската литература; Иво Панов; 2012
За някои паралели между “Шах-наме” на Фердоуси и “История славянобългарская” на Паисий Хилендарски; Иво Панов; 2012
Мястото на Фердоуси и на неговата “Шах-наме” в световната литература”; Алиреза Пурмохаммад; 2012
Алескандър III Македонски; Александра Лозанова; 2011
Асасини; Юлия Джакова; 2010
Разпространяването на елинизма в Персия от Алескандър III Македонски и неговите приемници; Георги Петров; 2011
Упадакът на Селевкидската династия; Ралица Сбирчева; 2009
Ислямска революциа в Иран 1979 г.; Наталия Дечева; 2009
Achaemenid Babylonia; M. Dandamayev; 1963
Scythian elements in old iranian; Alexander Lubotsky; 2008
The language of medians; D.N.Mackenzie; 2008
Траките в персеполските фортификационни таблички; М. Издимирски; 2009
Бориза – един “персийски” полис в Тракия; М. Издимирски; 2011
За Иран, за неговата култура и език от един българин; В. Найденов; 2011
История на установяването на дипломатически отношения между България и Иран; А. Орбецов; 2011
Herodotus and the Bisutun inscription of Darius the Great; М. Издимирски; 2002
Херодот за персийските надписи в древна Тракия; М. Издимирски; 2003
Мегабаз. Един персийски военачалник в Тракия; М. Издимирски; 2012
Конникът в Предримска Тракия и Ахаменидската империя; М. Издимирски; 2004
Аристофан за Смикита – “Царя на траките”; М. Издимирски; 2007
Персийската администрация в Древна Тракия; М. Издимирски; 2008
A Classical Dictionary Of Hindu Mythology; J.Dowson; 1928
English-Persian Polytechnical dictionary; А. Argani; 1980
Persian-English Dictionary ; А. Aryanpur-Kashsni; 1996
Dictionary of Geography, Ancient and Modern; J.Conder; 1834
Жива вода; Садег Хедаят; 1942
آب زندگی (Об-е зендаги)
Госпожа Абджи; Садег Хедаят; 1930
ابجی خانم (Абджи ханом)
Манекен във витрина ; Садег Хедаят; 1933
عروسک پشت پرده (Арусак-е пошт-е парде)
Огнепоклонник ; Садег Хедаят; 1930
آتش پرست (Оташ параст)
Счупено огледало ; Садег Хедаят; 1932
آینه شکسته (Оине-йе шекасте)
Нокти ; Садег Хедаят; 1932
چنگال (Чангол)
Даш Акол; Садег Хедаят; 1932
داش اکل (Даш Акол)
Водовъртеж; Садег Хедаят; 1932
گرداب (Гердоб)
Хаджи Морад; Садег Хедаят; 1930
حاجی مراد (Хаджи Морад)
Лале; Садег Хедаят; 1932
لاله (Лоле)
Мадлен; Садег Хедаят; 1930
مادلن (Мадлен)
Патриот; Садег Хедаят; 1942
میهن پرست (Мейханпараст)
Лешояди; Садег Хедаят; 1930
مرده خورها (Морде хурха)
Мъжът, който уби страстта си; Садег Хедаят; 1932
مردی که نفسش را کشت (Марди ке нафасаш-ро кошт)
Скитащото куче; Садег Хедаят; 1942
سگ ولگرد (Саг-е велгард)
Три капки кръв; Садег Хедаят; 1932
سه قطره خون (Се гатре хун)
Изповед; Садег Хедаят; 1932
طلب آمرزش (Талаб оморзеш)
Тронът на Абунаср; Садег Хедаят; 1942
تخت ابونصر (Тaхт-е Абунаср)
Жив в гроба; Садег Хедаят; 1930
زنده به گور (Зенде бе гур)
Горещата пепел и искрите на мъстта (Четиво за размисъл); Иво Панов; 2013
Сребърната жена. Етнокултурни паралели; Ружа Нейкова; 2011
Иранизми в българския език; Ани Добрева; 2008
The Caliphate; (Халифатът); Thomas Arnold; 1924
Директорът на училището; Джелал але Ахмад; 1960
مدیر مدرسه (Модир-е медресе)
Сборник разкази; Самад Бехранги; 2003
مجموعه داستان ها (Маджмуе-йе достонха)
Художественный образ в искусстве Ирана ІХ-ХV вв.; А.Е.Бертелс; 1997
The religion of Zoroaster; R. Brown; 1879
On the Persian Game of Chess; N. Bland; 1847
Mitologia comparata; A.deGubernatis; 1887
La civilisation mussulmane; S. Guyard; 1884
Art de la Perse Ancienne; F. Sarre; 1921

Този документ е представен във формат djvu. Ако Ви е необходим четец, посетете тази страница (версия за Windows).

Войната между Иран и Ирак – причини и следствия; К. Ангелова; 2011
Находки, съдържащи персийски монети от североизточна Тракия; М. Издимирски; 2011
Zur Theologie der Schia; P. Antes; 1971
Ninive und Babylon; C. Bezold; 1905
Die Schia; H. Halm; 1988
Religionspartheien und Philosophen-Schulen; A. Shahrestani; 1850
Mystische Texte aus dem Islam; M. Horten; 1912
La Repubblica di Venezia e la Persia; G. Berchet; 1865
La religione di Zarathustra nella storia religiosa dell' Iran; R. Pettazzoni; 1920
Gulistan ou Le Parterre de roses; C. F. Defremery; 1838
Zoroastre; J. Menant; 1857
Les Parsis; D. Menant; 1902
Histoire des Mongols 1; C.D’Ohsson; 1852
Histoire des Mongols 2; C.D’Ohsson; 1852
Histoire des Mongols 3; C.D’Ohsson; 1852
Histoire des Mongols 4; C.D’Ohsson; 1852
The Press and Poetry of Modern Persia; E. G. Browne; 1914
Revised translation of the Chahár maqála; E. G. Browne; 1921
Nasir-i-Khusraw, poet, traveller, and propagandist; E. G. Browne; 1905
The Persian crisis of December, 1911; E. G. Browne; 1912
The Buried City of the East - Nineveh; J.S. Buckingham; 1851
Халифат под властью династии Омейядов (661-750); И.М. Фильштинский; 2005

Този документ е представен във формат djvu. Ако Ви е необходим четец, посетете тази страница (версия за Windows).

Персидский поход Петра І (1722-1723); В.П. Лысцов; 1951

Този документ е представен във формат djvu. Ако Ви е необходим четец, посетете тази страница (версия за Windows).

Авеста. Разчитане на авестийското писмо; Георги Петров; 2011
Насир-и Хосров и исмаилизм; А.Е.Бертелс; 1959
Насир-и Хосров и исмаилизм; Абу Бакр ар-Рази; 1990
След многото изречени и изписани думи; Иво Панов; 2010
Великiя религiи Востока; Беттани, Дуглась; 1899
За гостоприемството; Иво Панов; 2012
Транскрибиране на персийските собствени имена, топоними и хидроними – куриози, проблеми и възможни решения; Иво Панов; 2011
Войнът в персийската митология; Георги Петров; 2011
Протофилософските принципи в зороастризма, разбирането за връзката между човека и света; Георги Петров; 2011
Психология суфизма; Д. Нурбахш; 2004

Този документ е представен във формат djvu. Ако Ви е необходим четец, посетете тази страница (версия за Windows).

An Avesta grammar in comparison with Sanskrit; Williams Jackson; 1892
Методика на преподаването на персийски език в османските училища (ХVІІІ – ХІХ в.); Хатидже Али Бербер; 2007
Хаома и Барсом и мястото им в зороастрийската религия; Юлия Джакова; 2012
Middle Persian Literature; Mary Boyce; 1968
Pahlavi Literature; E. W. West; 1904
Persian Literature- Ancient And Modern; Elizabeth Reed; 1893
A Literary Histori of Persia; Edward Browne; 1919
Нима Юшидж; Ахмад Коранбеков; 2008
Introduzione alla medicina avestica; Paolo Delaini; 2009
Внимание!
Авторското право на произведенията от списъка e собственост на съответните автори, авторски колективи и издателства. Всички материали, поместени в библиотеката, са предназначени единствено за четене! Забранява се копирането и разпространяването им както в тяхната цялост, така и на части от тях!

Вратите-порти в историята на Персия и Иран от векове са си спечелили статута на институции. Те са най-отговорната и значима част от реквизита на един дом. Домът на иранеца е неприкосновен и неговата недосегаемост се гарантира от неговите двери. Не случайно при изработката им в миналото, а и в настоящето, се е отделяло такова внимание. Изградени от масивно дърво, покрити целите с дърворезба и железен обков, с калиграфски оформени текстове, те са символизирали правото на техния стопанин да бъде пълновластен господар на дома си, демонстрирали са неговото имотно и обществено положение.