Калиграфия. Едно от най-старите изкуства в Персия, навлезло дълбоко в бита на иранската народност, е калиграфското изкуство. С времето то достига непознати на нас, европейците, висоти, които го нареждат плътно до художествената живопис. Майсторите-калиграфи са били сред най-високопоставените и тачени хора в обществото, чийто труд е бил оценяван единствено в злато. Така например през Средновековието за художественото изписване на едно единствено двустишие калиграфите, преписвали “Шах-наме” (“Книга за царете”) са получавали по 1 туман, а с него по онова време е могло да се купят 2 400 кг. пшеница.