Персеполис. Втората столицата на ахаменидските царе (550-330г.пр.н.е.) – Персепол (Тахт-е Джамшид /Тронът на Джамшид/, Парса, Персеполис) се намира на близо 50 км. в южна посока от съвременния град Шираз. Строителството й започва около 520 г.пр.н.е. и продължава цели 70 години – до 450 г.пр.н.е. Мащабите на това грандиозно строителство поразяват и до днес посетителите му от целия свят. В него са запазени ценни паметници на архитектурата, парадни и жилищни дворци високохудожествени релефи, клинописни текстове, повестуващи за събития, отдалечени от нас на двехиляди и петстотин години.