Смяна на езика на страницата

هر شخص حقیقی و یا حقوقی که واجد الشرایط بر اساس بند 8 اساس نامه انجمن باشد می تواند عضو انجمن باشد.

وضایف و حقوق اعضا بر اسا بند 9 و 10 اساسنامه انجمن تعیین میگردد.

حق عضویت در بند 12 انجمن تشریخ شده است

مقدار حق عضویت

- برای دانشجو ماهیانه 1 لوا و سالیانه 12

- برای اشخاص کار کن 3 لوا ماهیانه و 36 لوا در سال

- سالمندان و بازنشستگان 1 لوا ماهیانه و 12 لوا سالیانه

غیر از وضایفی که در بند 9 اساس نامه جا گرفته هر عضوی میتواند از تصحیلات زیر نیز برخوردار باشد.

- شرکت مجانی و یا با تخفیف در برنامه های انجمن و رایزنی سفارت ایران

- مجانی و یا با تخفیف شرکت در تور های علمی و یا تفریحی در ایران

اساسنامه انجمن

به سئوالاتی که با علامت ستاره مشخص شده ، باید پاسخ دهید

تقاضای عضویت

*

الف)مشخصات فردی

ب) ميزان تحصيلات

پ)زمينه هاي همكاري

متن پذیرفته نشد .دوباره وارد کنید.

CAPTCHA Image تصویر دیگری را به من نشان بدهید

تقاضای عضویت وصول شد با عرض پوزش . در خواست شما امکانپذیر نیست