13.09.2011 г.

По покана на Организацията по култура и ислямски контакти на ИР Иран на четиринадесети септември 2011 година група от тридесет студенти и преподаватели от Специалност “Иранистика” в СУ “Св. Климент Охридски” заминава с чартърен полет на двуседмично посещение в ИР Иран. По време на престоя им се предвижда да бъдат посетени градовете Техеран, Шираз, Исфахан, Язд и Казвин, както и древната столица на Ахаменидската империя – Персепол. В програмата на ескпедицията влиза и подписването на договор за сътрудниество между СУ “Св. Климент Охридски” и “Казвинския международен университет”. Разходите по престоя в Иран и по визите на българската група са поети изцяло от домакините. Част от пътните разходи също са за сметка на приемащата страна.02.09.2011 г.


В началото на месец септември от ИР Иран се завърнаха в родината тримата български студенти, участвали в седемдесет и петата Учебна сесия по персийски език и литература, проведена в родния град на Саади и Хафез – Шираз. Както и досега нашите участници са сред отличниците на сесията. Атанас Сивенов е с най-високата оценка по дисциплината “Персийско литературознание”, Радостина Атамян е първенец по “Персийско езикознание”, Овсанна Черкишян е сред участниците с най-висок бал от всичките изучавани предмети. На студентите ни е предложено да продължат образованието си в някоя от магистърските програми на Ширазкия университет.

Снимка 1: Радостина Атамян, Атанас Сивенов, Овсанна Черкишян. Вторият отляво надясно е д-р Рузиталаб, един от най-изтъкнатите ширазки майстори-калиграфи, ръководещ собствена, отдавна наложила се школа в това древно персийско изкуство.

Снимка 2: Обща снимка на участниците в учебната сесия.