31.12.2011 г.
В края на 2011 г. в зала №1 на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски” се проведе тържество, посветено на оттеглянето на доц. д-р Реза Мехраз от активна преподавателска дейност.

Над 20 години доц. Мехраз преподава практически персийски език и други теоретични дисциплини в специалност “Иранистика” към катедра “Класически Изток” при ФКНФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Той е един от първите преподаватели в специалността, научен ръководител е на дипломанти-иранисти, автор на десетки рационализации и научни патенти, съавтор на обемния Персийско-български речник, издание на БАН.

От името на специалност “Иранистика” и на “Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България” на юбиляра бе подарен модерен мотокултиватор.

На тържеството, след единодушно гласуване, “Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България” избра доц. Мехраз за свой почетен член.