28.11.2012 г. Преглед на преводната продукция
На 28. 11. 2012г. в зала №1 на СУ “Св. Климент Охридски” по инициатива на “Съюза на преводачите в България” и на “Центъра за източни езици и култури” към ФКНФ на СУ се проведе кръгла маса под наслов: “Преводите на български от източни езици – сполуки и неудачи (2007-2012)”.

На кръглата маса присъстваха председателят на СПБ проф. дфн Емилия Стайчева, главният секретар на Съюза – д-р Сабина Павлова, дългогодишните негови председатели - г-жа Мария Петкова и поетът Найден Вълчев, преводачи, преподаватели, студенти, любители на изкуството на словото.

Преглед на преводната продукцията на съответните езици направиха колегите от специалностите арабистика, тюркология, индология, иранистика, японистика, китаистика и арменистика.

На края на програмата бяха представени сигналните бройки на луксозното издание на ИК “ЕМАС” на първия български превод от персийски оригинал на “Шах-наме” (”Книга на царете”) на Абдулгасем Фердоуси. Преводачи са преподавателите в специалност “Иранистика” - доц. д-р Иво Панов и гл.ас. Алиреза Пурмохаммад.05.11.2012 г.

Специалност "Иранистика" към СУ "Св.Климент Охридски" и "Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България" обявяват за учебната 2012-2013 г. лекторати по персийски език под формата на след дипломна квалификация (СДК). Занятията за всеки нов курс ще бъдат с продължителност 4 семестъра (две учебни години), през които курсистите ще имат всеки семестър по 90 часа занятия по практически персийски език и 30 часа теоретична дисциплина (виж приложения Учебен план!). На завършилите успешно ще се издава Свидетелство за професионална квалификация, съгласно член 8 от Наредбата за държавните изисквания, издавани от висшите училища.

Таксата за обучение за всяка учебна година е 720 лв. и може да се заплати на два пъти в началото на всеки семестър.

Предполагаемото начало на занятията ще е средата на м. ноември.

За записвания: Деканата на Факултета по класически и нови филологии, СУ "Св.Климент Охридски", Ректорат.

Администратор на курса: г-жа Камелия Сярова, тел 846 82 90.

За допълнителна информация: доц. д-р Иво Панов, научен ръководител на курса, тел.0887 21 44 17.