23.02.2013 г. Лекторати по персийски език - втори семестър

Специалност "Иранистика" към СУ "Св.Климент Охридски" и "Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България" обявяват за втория семестър на учебната 2012-2013 г. лекторати по персийски език под формата на след дипломна квалификация (СДК) – първо и второ ниво.

Занятията за всеки нов курс ще бъдат с продължителност 4 семестъра (две учебни години), през които курсистите ще имат всеки семестър по 90 часа занятия по практически персийски език и 30 часа теоретична дисциплина (виж приложения Учебен план!). На завършилите успешно ще се връчва Свидетелство за професионална квалификация, съгласно член 8 от Наредбата за държавните изисквания, издавани от висшите училища.

Таксата за обучение за всяка учебна година е 720 лв. и може да се заплати на два пъти в началото на всеки семестър.

Занятията за първо ниво започват на 11 март, 2013.

Занятията за второ ниво започват на 25 февруари 2013.

За записвания: Деканата на Факултета по класически и нови филологии, СУ "Св.Климент Охридски", Ректорат.

Администратор на курса: г-жа Камелия Сярова, тел 846 82 90.

За допълнителна информация: доц. д-р Иво Панов, научен ръководител на курса, тел.0887 21 44 17.23.02.2013 г. In Memoriam - проф. Емил Боев


На 13 януари 2013 г. ни напусна изтъкнатият български учен, тюрколог и алтаист, проф. Емил Боев.

Проф. Боев дълги години оглавява специалност “Тюркология” към “Факултета по класически и нови филологии” и “Центъра за източни езици и култури” (ЦИЕК) при СУ “Св. Климент Охридски”, за чието създаване и разрастване има най-активна роля.

Благодарение на неговата действена подкрепа през 1993 г. бе създадена редовната специалност “Иранистика”, която до днес има вече над 100 дипломирани иранисти в бакалавърско и магистърско ниво.

Поклон пред светлата памет на човека, колегата и учения проф. Емил Боев!23.02.2013 г. Признание
Във връзка с приключването на мандата (2010-2013) на посланика на ИР Иран у нас, Н.Пр. г-н Голамреза Богери Могаддам, както и за особените му заслуги към развитието на Иранистиката у нас и за активната му роля при установяването на добри отношения между иранската дипломатическа мисия и Специалност “Иранистика” в СУ “Св. Климент Охридски”, Управителният съвет на “Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България” единодушно реши г-н Богери Могаддам да бъде обявен за Почетен член на Дружеството.