30 май 2013 г., Международна научна конференция
По повод 125 годишнината от основаването на СУ „Св. Климент Охридски” и 20 годишнината от създаването на специалност „Иранистика” в него, на 28 и 29 май 2013г. в София се проведе Международна научна конференция под наслов: „Иран и Балканите в огледалото на историята (Минало, настояще и перспективи)”.

Програма на конференцията.

Галерия със снимки.

Организацията на форума бе осъществена от специалност „Иранистика” при СУ „Св. Климент Охридски”, „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България” и Казвинския международен университет „Имам Хомейни” с помощта на Посолството на ИР Иран в София.

Откриването на Конференцията и първият работен ден се проведоха в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”. Приветствени слова произнесоха Н.Пр. д-р Абдоллах Ноурузи, посланик на ИР Иран в РБългария, проф. дин Цветан Теофанов, декан на ФКНФ, проф. Араслан Горбани, зам. министър по международното научно сътрудничество в Министерството на науките на Иран, проф. дин Александър Федотов, директор на Центъра за източни езици и култури при ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски”. От името на ректора на Казвинския международен университет проф. д-р Алебуйе поздравителен адрес прочете неговият зам.ректор проф. д-р Сайед Мохаммад Мирхосейни.

Само от Иран докладите бяха 12, по един имаше от Сърбия, Румъния, Гърция, Македония, Индия и Хърватия. В качеството си на официални гости от страната на славеите и поетите, пристигнаха проф. Араслан Горбани и д-р Фараджаллах Талеби, зам.директор по международното научно сътрудничество в Министерството на науките.

Вторият ден от Конференцията се проведе в сградата на ЦИЕК. Началото му започна с театрален етюд „Раждането наимперията”, подготвен от студентите от специалността. За двата работни дни бяха изнесени общо 31 доклада. Поради непредвидени обстоятелства не можаха да пристигнат четирима от одобрените за участие докладчици.

Слово на доц. д-р Иво Панов.

Галерия със снимки от театралния етюд.30 май, 2013 г., Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски” прие част от иранската официална делегация
На 28 май, 2013 г. ректорът на СУ „Св. Климент Охридски” проф. чл. кор. Иван Илчев прие част от иранската официална делегация, пристигнала специално у нас за участие в Международната научна конференция „Иран и Балканите в огледалото на историята (Минало, настояще и перспективи)”.

На срещата от иранска страна присъстваха проф. Арсалан Горбани, зам. Министър по международното научно сътрудничество на Министерството на науките на ИР Иран, д-р Фараджоллах Талеби, зам.директор по международното сътрудничество в Министерството на науките, проф. д-р Сайед Мохаммад Мирхосейни, зам.ректор по научната дейност на Казвински международен университет „Имам Хомейни” и иранският гост-лектор в специалност „Иранистика” гл.ас. Алиреза Пурмохаммад. На срещата при проф. Илчев от българската страна участваха проф. дфн Александър Федотов, директор на Центъра за източни езици и култури, доц. д-р Иво Панов, ръководител на специалност „Иранистика” към Катедра „Класически Изток, г-жа Татяна Цанева, началник отдел „Международна дейност и протокол”.

С присъщия си образен език проф. Илчев запозна високите си гости с основни моменти от 120 годишната история на СУ „Св. Климент Охридски” и заяви, че придържането към традициите, прилагането на новаторски методи и даването път на нови научни направления, са в основата на високия рейтинг, който Алма Матер има не само в България, но и в света.

Гостите споделиха своята удовлетвореност от високото ниво и впечатляващата активност на специалност „Иранистика” в Софийския университет. Същевременно заявиха безрезервната си готовност за съдействие при организирането на научни форуми, обмяна на преподаватели, докторанти и студенти, на научна и художествена литература. Иранската делегация изрази засиления си интерес към осъществяването на научни разработки по съвместни проекти, както и към отпечатването на общи научни издания. Гостите увериха, че и занапред ще организират различни по време езикови курсове по персийски език, а също и туристически пътувания за български студенти и преподаватели.

В края на срещата и двете страни се обединиха в мнението, че взаимното сътрудничество в полето на науката и образованието тепърва предстои да се развива и набелязаха бъдещи стъпки в тази насока.