юни 2013 г., пристигна новият културен аташе към посолството на ИР ИранУ нас пристигна новият културен аташе към посолството на ИР Иран в Република България, г-н Мохаммад Али Киани. Г-н Киани има вече няколко успешни мандата зад граница. Преди идването си в България той е работил в Пакистан, Сирия, два пълни мандата в Кувейт, а отзивите за дипломатическата му дейност неизменнол са били много високи.

Веднага след пристигането си г-н Киани проведе поредица от срещи с представители на научни звена в СУ „Св. Климент Охридски” и културни институции. Срещи бяха осъществени с ректора на Софийския университет проф. дин Иван Илчев, с декана на Факултета по класически и нови филологии проф. дфн Цветан Теофанов, с директора на Центъра за източни езици и култури към ФКНФ проф. дфн Александър Федотов, с доц. д-р Иво Панов, ръководител на специалност „Иранистика” към катедра „Класически Изток”...

Една от първите стъпки на иранския дипломат бе да посети Центъра за източни езици и култури и да се запознае с преподавателите и студентите от специалност ”Иранистика”. След визитата специалността получи нови компютърни конфигурации, а старите бяха обновени.