30 декември, 2013 г., Излезе от печат двутомният „Българско-персийски речник”

Буквално дни преди изтичането на календарната 2013 година на книжния пазар у нас се появи двутомният „Българско-персийски речник”. Студенти и любители на персийския език и култура в България вече имат възможността за жив контакт с персийски текстове не чрез помощта на речници от трети език, а на родния си български език.

Перфектното издание на „Българско-персийския речник” се дължи на екипът професионалисти от Издателство „Авангард Прима”. Речникът излиза под научната редакция на доц. д-р Иво Панов, ръководител на специалност „Иранистика” в СУ „Св. Климент Охридски”. Екипът, работил по съставянето на ценното издание, включва Евче Пешева, Аббас Мехдави, д-р Хаджар Фиюзи и доц. д-р Реза Мехраз. Последните двама са дългогодишни преподаватели в същата специалност. Художественото оформление на речника е дело на младата иранска художничка Нахид Гахрамони.

С ценните си съвети, вложената енергия и финансирането на скъпото издание определена заслуга за отпечатването на речника има и културното аташе към Посолството на ИР Иран в София г-н Мохаммад Али Киани.

Работата върху двата тома продължава над 20 години, те надхвърлят 1 400 страници и включват над 55 000 думи.