12.04.2014 г., Общо събрание на „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България”

Управителният съвет на „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България”, на основание чл.21. (1) от Устава на Дружеството, свиква Общо събрание. Събранието ще се проведе на 14 април (понеделник) 2014 г. от 14.00ч. в зала №1 на Ректората при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на председателя на Дружеството.
  2. Слово на Н.Пр. д-р Абдоллах Ноурузи, посланик на ИР Иран в София.
  3. Доклад на Ревизионната комисия.
  4. Приемане на доклада на Председателя и на Ревизионната комисия от членовете на Общото събрание.
  5. Приемане на нови членове.
  6. Връчване на членските карти на членовете на Дружеството.
  7. Освобождаване и приемане на нови членове на Управителния съвет.
  8. Предложения за промяна в Устава.
  9. Обсъждане и приемане на програмата на Дружеството за следващия отчетен период.