28.11.2014 г., Излезе от печат книгата „Епосът на Фердоуси” на доц. д-р Реза Мехраз


Излезе от печат книгата на доц. д-р Реза Мехраз „Епосът на Фердоуси”, представляваща кратък прозаически вариант на „Шах-наме” на персийския класик Абулгасем Фердоуси. Адаптацията е направена въз основа на изданието на проф. Саид Нафиси и д-р Сайед Мохаммад Дабир. Изданието е изцяло на персийски език и е предназначено за студентите от специалност „Иранистика”, както и за иранците, живеещи в Република България.

На специално тържество доц. Мехраз връчи на колегите от специалността и на студентите-отличници бройки от своя труд.