22.03.2015 г., НОВОГОДИШЕН ПРИЕМПо случай Иранската Нова година, настъпваща в деня на пролетното равноденствие - 21 срещу 22 март, Посолството на ИР Иран у нас, съвместно с Културното представителство към него, дадоха прием в големия салон на хотел „Принсес”. На приема присъстваха студенти и преподаватели от специалност „Иранистика” в СУ „Св. Климент Охридски”, висши дипломати, учени и културни дейци, журналисти, иранци, пребиваващи у нас.

За първи път на подобно събитие наред с традиционни ирански мелодии тържеството бе съпроводено и с великолепни изпълнения от световната класическа музика.

21.03.2015 г.


Студенти и преподаватели от специалност „Иранистика” в СУ „Св. Климент Охридски” за поредна година се събраха да отбележат заедно Иранската Нова Година – НОУРУЗ, съвпадаща с деня на пролетното равноденствие. Освен веселото настроение, задължителната трапеза „Хафт син” („Седемте „с” ), включваща ястия, чието наименование започва с буквата „с” (от думата „саломат” – „здраве”) и кулинарни изпълнения, празнуващите се наслаждаваха и на традиционна и модерна иранска музика, на стихове на персийски класици.

Почетни гости на празненството бяха пенсионираните дългогодишни преподаватели в специалността доц. д-р Реза Мехраз и д-р Хаджар Фиюзи.

21.03.2015 г., ЧЕСТИТА НОУРУЗ - ИРАНСКАТА НОВА ГОДИНА!

ساقیا آمدن عید مبارک بادت     وان مواعید که کردی نرواد از یادت

(حافظ)

فرارسیدن نوروز، فصل بهار طبیعت را بر همه دوستداران زبان و فرهنگ فارسی در  جمهوری بلغارستان تبریک عرض می کنیم. امید است در سال پیش رو دست به دست یکدیگر در شکوفایی و گسترش و باز شناساندن این فرهنگ باستانی در بلغارستان بکوشیم!

هیات رئیسه انجمن دوستداران زبان و فرهنگ فارسی در جمهوری بلغارستان

نوروز 1394

Ей, красавице, празникът настъпващ честит за теб да бъде!
И онова магично пиршество що сътвори незабравимо да бъде!

(Хафез Ширази)

Честитим на всички членове на „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България” настъпването на иранската Нова година - Ноуруз, на сезона на пролетта и на пробуждането на природата!

Надяваме се, че през предстоящата година, ръка за ръка, съвместно ще се носим във великолепието на тази древна култура и ще допринесем за още по-дълбокото ѝ изучаване и разпространение в България!

Управителен съвет на „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България”

08.03.2015 г., Cимпозиум на тема: „Иран и неговото място на международната сцена”
На 05.03.2015 г. под патронажа на „Студентски дипломатически клуб” и „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България” в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе симпозиум на тема: „Иран и неговото място на международната сцена”.

На форума доклади изнесоха Н.Пр. д-р Абдоллах Ноурузи, извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Иран в Р България и г-н Ангел Орбецов, началник на Дирекция „Азия, Австралия и Океания“ в МВнР.

В своя доклад, озаглавен "Характеристиката на иранската дипломация", д-р Ноурузи направи кратък преглед на постиженията, постигнати от Иран след ислямската революция през 1979 г., засегна актуални проблеми на нашето съвремие и направи анализ на днешното съотношение на силите на международната политическа сцена.

В пространното си изложение под наслов "Иран - център на стабилност в хаотичния Близък Изток" г-н Ангел Орбецов, проследи историческия път на персийската държавност от създаването й през 550 г.пр.н.е. до днес, акцентува върху спецификата на държавното устройство на ИР Иран, както и на мястото на вековната държава в района на Близкия и Средния Изток.

На оживената дискусия след докладите двамата лектори отговориха на различни въпроси по злободневни теми от деня. На симпозиума присъстваха както студенти от СУ „Св. Климент Охридски”, така и от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ВСУ „Черноризец Храбър”, ПУ „Паисий Хилендарски”, почитатели на персийската култура от различни краища на страната.

03.03.2015 г., Покана

Уважаеми членове на „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България”! Любители и ценители на Изтока!

„Студентски дипломатически клуб” и „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България” имат удоволствието да ви поканят на симпозиум на тема:

„Иран и неговото място на международната сцена”


Лекция, озаглавена: "Характеристиката на иранската дипломация" ще изнесе Н.Пр. д-р Абдоллах Ноурузи, извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Иран в Р България.

Втората лекция ще изнесе г-н Ангел Орбецов, началник на Дирекция „Азия, Австралия и Океания“ в МВнР. Тя ще е под наслов "Иран - център на стабилност в хаотичния Близък Изток".

Конференцията ще се проведе на 05.03.2015 г. (четвъртък) от 16:00 до 20:00 часа в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Вход свободен!

Покана от Управителния съвет