25.04.2015 г., Общо събрание на Дружеството

Управителният съвет на "Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България" свиква редовно Общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 15 май, 2015 година от 16.00 часа в зала № 1 на Ректората.

Желателно е всички членове, които не са платили членския си внос за изтеклата отчетна година, да се свържат със секретаря на Дружеството, г-ца Илияна Божова и да внесат дължимата сума.

Управителен съвет на Дружеството

04.04.2015 г., Отбелязване на „Сизда бе дар”

За членовете на „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България” и за студентите и преподавателите от специалност „Иранистика” в СУ „Св. Климент Охридски” се превърна в традиция отбелязването на древния ирански празник „Сизда бе дар”. Буквално означаващ „Тринайстия отвън вратите”, празненството се отбелязва с излизане извън домовете, сред природата, сред исторически и културни паметници.

Поверието гласи, че през този ден, тринайстия след настъпването на Новата година, злите духове слизат на земята и посещават домовете. Хората излизат сред природата, за да не бъдат заварени там и урочасани.

Една от церемониите по време на празника е отгледаните специално за Ноуруз зелени кълнове да се пускат по течаща вода, за плодородие и здраве.

Влажното и сравнително студено време тази година на Железница не смогна да помрачи настроението на участниците.