26.05.2016 г., Новина от Общото събрание на Съюза на преводачите в БългарияНа 28.05.2016 г. се проведе Годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на преводачите в България. На него председателят на „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България” и отговорник на специалност „Иранистика” при СУ „Св. Климент Охридски” доц. д-р Иво Панов бе избран за председател на Съюза на преводачите в България с 49 гласа „ЗА” от общо 50 подадени бюлетини.

В словото си след направения избор доц. Панов изказа своите благодарности за оказаното доверие от страна на членовете на Общото събрание и сподели:

„Колеги, благодаря за доверието и за хубавите думи, които колкото ме ласкаят, толкова и ме задължават. Разбира се, благодарностите трябва да бъдат отправени на първо място към досегашното ръководство на Съюза на преводачите в България в лицето на неговия председател професор дфн Емилия Стайчева и на съюзния секретар Сабина Павлова, които изнесоха на плещите си изключително тежка работа. /Ръкопляскания!/

Благодарности отправям и към предишното ръководство на СПБ и специално на неговия председател Мария Петкова, която ме въведе в структурите на ръководството на Съюза и от която научих много неща. Надявам се, сега те да бъдат от полза за общото ни дело. /Ръкопляскания!/

Позволете ми в рамките на следващите два-три месеца да се концентрирам върху предстоящите задачи, които съвместно с новия Управителен съвет ще трябва да решаваме и да обсъдим стъпките, които биха могли да извадят Съюза ни от тежката ситуация, в която двадесет и първия век ни е поставил. Така че предлагам да проведем още едно Общо събрание в края на месец октомври, на което всички да споделят мнението си за идеите, които ще предложим за подобряване на състоянието на Съюза.

Още веднъж ви благодаря!”

Досегашният председател на Съюза на преводачите в България - проф. дфн Емилия Стайчева и новият председател - доц. д-р Иво Панов.

03.05.2016 г., Признание за българската иранистикаВ края на м. април авторитетният иранският електронен сайт и едноименно дипломатическо списание „AVA Diplomatic” публикуваха на персийски и на английски език пространно интервю с българския иранист доц. д-р Иво Панов. На председателя на „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България” бяха зададени въпроси от различно естество, но които той отговори откровено и с нескрита симпатия към иранския народ, иранската култура и история.

Желаещите да се запознаят със зададените въпроси и с отговорите на тях предлагаме интервюто на български, английски и персийски език в уърдовски файл.

Интересуващите се от сайта, оформлението на интервюто и илюстрациите към него, могат да използват следните линкове:

На английски език: http://avadiplomatic.com/en/archive/8605

На персийски език: http://avadiplomatic.com/?p=8832