02.04.2018 г., Mонографията на доц. Иво Панов „Персийска класическа литература (IX –XV в.)

През месец април 2018 г. издателство „Авангард Прима” издаде монографията на доц. Иво Панов „Персийска класическа литература (IX –XV в.)”, представляваща първи том от тритомника, посветен на литературата на двадесет и петвековна Персия. Литература, справедливо сравнявана по обем и по дълбочина с древногръцката. Томът има за цел да представи на широката читателска аудитория у нас основните периоди в развитието на персийската класическа литература, различните жанрове, школи и стилове в нея, имената и произведенията на едни от титаните на персийското художествено слово. Специално подбрани и преведени от оригиналите са прелюбопитни текстове, пленяващи читателя.