02.04.2019 г. Излезе от печат книгата „Енигмата Омар Хайям”.

През месец април 2019 година издателство „Панорама” при Съюза на преводачите в България издаде новата монография на проф. Иво Панов – „Енигмата Омар Хайям. Том I”.

Виж корицата.

Изданието предлага на българския читател подробна информация за живота, научната и литературната дейност на персийския енциклопедист, за времето, през което той живее и твори. В него се дават основни ориентири, с помощта на които читателят да навлезе в многопластовата източна философия и поетика, в многообразието от рационалистични философско-религиозни течения, повлияли върху възприятията на поета и рефлектирали по един или друг начин върху творбите му. Излагат се разсъждения и аргументи, хвърлящи светлина върху вечния спор около творчеството на поета – към суфитското направление ли се числи той или към епикурейското. Насочва се вниманието върху особеностите на авторовата поетика. В специален раздел се анализират досегашните преводи на Хайямовите рубаи на български.

Изданието може да се закупи с 30% намаление от коричната цена (22 лв.) от офиса на изд. „Панорама” - пл. „Славейков” №4 (сградата на Градската библиотека), ет. 6, стая 609.