за нас

На 17.06.2008 г. в тържествената Първа зала на СУ “Св.Климент Охридски” се състоя Учредителното събрание на “Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България”. Нуждата от появата му бе продиктувана най-вече поради непрекъснато нарастващия интерес от страна на широката ни просветена общественост към историята, културата и езика на Древна Персия и съвременен Иран. Въпреки обстоятелството, че в Софийския университет съществува редовна Специалност “Иранистика” от 1993 г. и вече повече от деветдесет наши студенти са получили бакалавърски или магистърски дипломи в тази Специалност, много повече почитатели на магията на Изтока са извън студентските аудитории.

С учредяването на Дружеството се даде възможност на всички заинтригувани да се присъединят към нас и съвместно да пристъпим към опознаването и изследването на дебрите на Ориента.

През изтеклите вече почти три години можем да се похвалим с организацията на няколко изложби на произведения на художествените занаяти, пластиката, живопистта, калиграфията, миниатюрата, националните носии, на концерти на традиционна иранска музика и на иранска мистическа музика. При това не само в София, но и в други градове на страната. Към Дружеството регулярно два пъти годишно се провеждат тримесечни курсове по персийски език на три нива – начинаещи, средно ниво и напреднали, към които се присъединяват студенти от други специалности и университети, както и учащи се и вече завършили образованието си. Съвместно честваме ирански национални празници като Ноу-руз, Сизде бе дар, Чахаршанбе сури и др.

От тази година предвиждаме и провеждането на екскурзии до различни градове на Иран, където ще можем на живо да се докоснем до богатото културно-историческо минало на Иран. И да се убедим в правотата на поговорката “Не си ли видял Исфахан, половината свят не си видял!”...

управителен съвет

Иво Панов

председател

Алиреза Пормохамад

счетоводител

Ангел Орбецов

член на съвета

Ванко Найденов

член на съвета

Хаджар Фиюзи

член на съвета

Реза Мехраз

почетен член на съвета

почетни членове на дружеството

Н. Пр.
г-н Сейед Мохаммад Джавад Расули

Посланик на ИР Иран в България

Хамид Реза Азади

Съветник по културните въпроси на „Организацията за култура и ислямски контакти” към Посолството на ИР Иран в България

Н. Пр.
г-н Абдоллах Нороузи

Бивш посланик на ИР Иран в България

Н. Пр.
г-н Голамреза Богери Могаддам

Посланик на ИР Иран в България за периода 2010 - 2013 год.

Хади Азади

(05.01.1923 - 02.11.2011)

Хайдар Ягоне

Древноперсийски клинописи. Десетки са писмените паметници, оставени ни от Първата персийска държава – Ахеменидската (550-330 пр.н.е.). Това са надписи, често пъти съставяни на два и дори на три езика (древноперсийски, вавилонски и еламски), изсичани върху недостъпни скални отвеси, гранитни и мраморни плочи и колони. Надписи, увековечаващи градниозни битки, победи, строителства и тържества на персийските монарси. Надписи, преминали през вековете, за да ни донесат усещането за могъществото на една велика култура, на една могъща империя. Да посочим най-известните от тях: “Бехистунския”, “Персеполския” и “Сузкия” на Дарий І, “Антидемонският” и “Елвендския” на Ксеркс.
Информацията за Ахеменидите, получавана от древноперсийските клиноподобни текстове, в редица случаи се допълва от вавилонските такива. Сред тях са “Вавилонската хроника на Набонид” и “Цилиндъра на Кир”, описващи превземането на Вавилон от основателя на Персийската империя Кир ІІ Велики. Последният е известен и като “Манифеста на Кир”, защото в него се прокламира добрата воля на царя за защита на правата на покорените народи.